Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí - Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

11.09.2015 06:59

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 7. septembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013004501
[pdf,1.6 MB]

 

Viac informácií TU