Konferencia k 15 rokom POD

12.09.2013 12:34

 

Konferencia k 15 rokom Programu obnovy dediny

Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia
Termín: 18.09.2013
Čas: 08:30
Cena: ZDARMA
Miesto: Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica

 

Účasť na konferencii je pre prihlásených účastníkov bezplatná. Cestovné náklady si hradí každý účastník sám. Vzhľadom na limitovanú kapacitu konferenčnej sály si organizátor vyhradzuje právo po naplnení kapacity neakceptovať ďalšie prihlášky.

 

Konečná uzávierka prihlášok: 13. september 2013

 

Kontaktná osoba: Ing. Jana Maková, 048/43 74 176

 

Vyplnenú a podpísanú Záväznú prihlášku prosíme zaslať na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

E-mail: jana.makova@sazp.sk

 

V prípade záujmu viacerých účastníkov z jednej organizácie, prosíme o zaslanie samostatnej prihlášky za každého z nich.

Potvrdenie o prijatí Vašej prihlášky Vám obratom zašleme na uvedenú e-mailovú adresu.

 

«Pozvánka na konferenciu k 15 rokom Program obnovy dediny»

«Záväzná prihláška konferenciu k 15 rokom Program obnovy dediny»

 
Zdroj: SAŽP