Konferencia Eurofondy na Slovensku

02.05.2017 20:39

Odborná konferencia

Konferencia sa uskutoční

vo štvrtok 11. mája 2017 o 12.30h v kinosále Národnej rady SR Adresa: Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava

 

Eurofondy sú veľkou príležitosťou na rozvoj krajiny. Prispeli k obnove nemocníc, škôl, vybudovali sa cesty, obnovili sa železnice. Čerpanie eurofondov prináša so sebou aj mnohé problémy. V tomto programovom období Slovensko dostane 14 miliárd eur, za prvú polovicu obdobia sa nám podarilo vyčerpať len necelých 5% z celkovej sumy určenej na roky 2014 až 2020. Podľa viacerých analytikov máme s čerpaním dlhodobý problém, ktorý okrem iného súvisí aj s nárazovým a často nezmyselným čerpaním tesne pred koncom programového obdobia na úkor efektivity a transparentnosti.

 

V rámci operačných programov sa predovšetkým pri otvorených výzvach veľmi často vyskytujú pomerne závažné chyby v súvislosti s nesprávnym riadením, ktoré spočívajú v nedostatočnej  príprave výziev, ako aj v chýbajúcom poradenstve najmä pre malých žiadateľov. Žiadatelia sa takisto sťažujú aj na netransparentný proces vyhodnocovania žiadostí o grant, s čím súvisí aj práca tzv. sprostredkovateľov a agentúr, ktorí za poplatok vstupujú za žiadateľa do procesu, veľkú mieru byrokracie, preferenčný prístup, či nutnosť „vybavovania“ úspešnosti projektov.

 

Jedným z najväčších problémov je skutočná efektivita mnohých eurofondových projektov, ktoré neplnia svoj účel a neprispievajú k rozvoju krajiny tak, ako by podľa cieľov a zamerania jednotlivých opatrení mali.

 

Túto konferenciu sme zorganizovali preto, aby sme spoločne hľadali systémové riešenia na zlepšenie používania eurofondov, aby eurofon- dy boli nástrojom, ktorý dlhodobo a udržateľne zlepšuje Slovensko.

 

 

Konferencia je bezplatná do vyčerpania kapacity sály, účasť potvrďte  prostredníctvom prihlasovacieho formulára na adrese:

https://goo.gl/forms/0xxKhcEhJeuyfmtk2

Ďalšie informácie Vám veľmi radi poskytneme mailom veronika_remisova@nrsr.sk alebo telefonicky  na 02/5972 9309.

 

PROGRAM

Otvorenie

Veronika Remišová, poslankyňa Národnej rady SR

Branislav Škripek, poslanec Európskeho parlamentu

 

I. PANEL Hlavné problémové oblasti riadenia a čerpania fondov EÚ

Moderuje: Martin Hanus

 

Diskusné okruhy

Hlavné príčiny pomalého čerpania eurofondov na Slovensku

Kľúčové problémy efektívneho manažmentu eurofondov na Slovensku

Hlavné prekážky väčšej efektivity jednotlivých výziev a projektov pre rozvoj krajiny

 

Rečníci:

Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

Najväčšie systémové problémy eurofondov a riešenia, ktoré pripravuje vláda

Ján Hargaš, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital

Najväčšie problémy IT tendrov

Peter Rusnák, predseda Vidieckeho partnerstva Banskobystrického kraja

Eurofondy na vidieku a problémy miestnych komunít

Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS

Problémy čerpania eurofondov na úrovni miest a obcí

Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu

Sú eurofondy systémovým nástrojom na riešenie problémov regiónov?

 

14.00h – 14.30h prestávka

 

II. PANEL   Riešenia na zlepšenie efektivity využívania fondov EÚ

Moderuje: Lukáš Krivošík

 

Diskusné okruhy

Opatrenia a zmeny potrebné na dosiahnutie efektívnejšieho využívania eurofondov v prospech krajiny Zlepšenie kontrolných a sankčných mechanizmov na obmedzenie najčastejšie sa vyskytujúcich problémov a korupcie pri čerpaní eurofondov

Príprava na programové obdobie po roku 2020

 

Rečníci

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

Nástroje na efektívnejšie využívanie eurofondov z pohľadu Európskej komisie

Jan Fidrmuc, generálny riaditeľ Inštitútu pre stratégie a analýzy

Eurofondy v nových členských krajinách EÚ: Fakty, problémy a výzvy

Peter Kremský, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska

Aké najväčšie zmeny v eurofondoch by podnikatelia zaviedli po roku 2020? Prístup malých a veľkých podnikateľov k eurofondom

Andrea Hradiská, predsedníčka Miestnej akčnej skupiny okresu Levoča

Riešenia pre lepší rozvoj vidieka

Matej Hruška, analytik Nadácie Zastavme korupciu

Kde vidí mimovládny sektor priestor na zužovanie korupcie

 

Záver a zhrnutie konferencie

Branislav Škripek, poslanec Európskeho parlamentu

Veronika Remišová, poslankyňa Národnej rady SR

 

POZVÁNKA

20170511 Konferencia EU fomdy v SR.pdf (209154)