Exkurzia z Univerzity gastronomických vied Taliansko

21.03.2013 08:19

 

Slow Food v spolupráci s talianskymi regiónmi Piemont a Emilia Romagna otvorilo v roku 2004 brány neštátnej, ale talianskym štátom oficiálne uznanej, UNIVERZITY GASTRONOMICKÝCH VIED (Pollenzo, Taliansko). Na univerzite sa každoročne stretávajú a vyučujú tí najlepší medzinárodní špecialisti z oblasti gastronómie a medzi študentami sú zastúpené krajiny celého sveta.

Didaktické cesty, ktoré Univerzity gastronomických vied  pripravuje v spolupráci s konvíviami v rámci celého sveta, sú súčasťou  študijného procesu. Prvý krát študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia v spolupráci so Slow Food konvíviom Banská Bystrica a konvíviom Pressburg navštívili Slovensko.  Cieľom cesty pre študentov je získať ucelený, pokiaľ možno reálny pohľad na kultúrno – historický kontext, z ktorého vychádza naše gastronomické dedičstvo, ale i súčasné poľnohospodárstvo (s dôrazom na malých farmárov), výroba potravín (uprednostňujúc malých remeselných a stredných producentov kvalitných potravín) a samozrejme aj oblasť reštauračných a ubytovacích služieb. Výstupom bude audiovizuálny materiál, ktorý budú študenti oficiálne prezentovať pred komisiou, spolu so správou z didaktickej cesty.

Didaktickú cestu v termíne od 16. do 23. marca 2013 absolvovalo 9 študentov univerzity z rôznych krajín sveta (Anglicko, Nemecko, Kolumbia, Taliansko, Švajčiarsko) s tútorom Aleasandrom Chitolinom a Veronikou Sadloňovou, zástupkyňou Slow Food International.

Prvú časti exkurzie od 16.- 19.3.2013 pripravilo naše konvívium Banská bystrica v úzkej spolupráci s Vidieckym parlamentom banskobystrického kraja, ktorý je našou partnerskou organizáciou a zároveň je regionálnym pracoviskom Národnej siete rozvoja vidieka

 

Program didaktickej cesty v banskobystrickom regióne:

16.3.2013  

Prehliadka mesta Banská Štiavnica a návšteva pivovaru ERB

Tradičná večera v Starom hostinci vo Svätom Antone, prezentácia regiónu a miestnej kultúry

17.3.2013

Návšteva Pamiatkovej rezervácie ľudovej vinárskej architektúry Sebechleby - Stará Hora, prezentácia histórie vinohradníctva, miestnych samorodých druhov viniča a vína, prezentácia včelárstva a medovinárstva - Milan Skokan, včelia farma Extramed a predseda ZO Slovenského zväzu včelárov Hontianske Tesáre

Obec Hrušov - prezentácia tradičných miestnych jedál, ochutnávka destilátov z miestnych odrôd ovocia, prezentácia pečenia lepnikov, návšteva tufových vínnych pivníc

Vinohrady a pivnica Zsigmond - ochutnávka vín, prezentácia vinárskeho regiónu, pestovania viniča a tradičnej kuchyne.

18.3.2013 

Farma Zlatá vŕšok - Jozef Zvara, predstavenie chovu 2500 kusov oviec, spracovania mlieka, výrobne a technológie výroby tradičných syrov, ochutnávka

Podpolianske múzeum Detva - expozícia valaskej kultúry, salašníctva, chovu oviec, spracovania mlieka a výroby bryndze

Pivnica Pri studni, Detva - tradičný obed zameraný na jedlá z bryndze

Mliečna farma Braunvieh - Jozef Hiadlovský, Slovenská Ľupča - prezentácia rodinnej farm, chovu hovädzieho dobytka Braunvieh, výroba na Slovensku jedinečného zrejúceho plnotučného syra, ochutnávka syrov.

Žiaľ naplánovaná návšteva Farmy Tuška sa nezrealizoval pre chorobu pani Tužinskej, ktorej prajeme skoré uzdravenie

19.3.2013

Firma Iron Art Hontianske Tesáre - výroba dubových prírezov na svetoznáme barikové sudy značky Boswell-Polónyi

 

V druhej časti od 19.- 23.3.2013 sa o našich hostí postarajú partneri zo Slow Food Pressburg , ktorí im predstavia vinársky región Strekov, Penzión Komlóš, malé pivovary v Trnave, pivo v historickej Bratislave, Gazdovský dvor na Košariskách a výrobu slivovice na Myjavských kopaniciach.

 

FOTOGALĚRIA

 

Spracoval: I.Pašmík, Slow Food Banská Bystrica