Cena SR za krajinu 2010

24.11.2010 08:26

Slávnostné odovzdávanie Ceny Slovenskej republiky za krajinu sa konalo 24.11.2010 v Banskej Bystrici. Udeľuje ju Ministerstvo životného prostredia SR s cieľom oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. 

Cenu odovzdávali po prvý raz. Získala ju Nadácia Ekopolis za Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov nadácie. SR tiež nominuje nadáciu na Cenu Rady Európy za krajinu, ktorá bude udelená v roku 2011.

Odborná komisia sa rozhodla udeliť aj dve osobitné uznania. Bratislavské regionálne ochranárske združenie ho dostalo za vysokú vzorovú hodnotu projektu Veľkolélsky ostrov - návrat k tradičnému hospodáreniu v Dunajských luhoch v oblasti manažmentu krajiny v území so špecifickým režimom. Uznanie udelila komisia aj obci Suchá nad Parnou v okrese Trnava - za komplexný prístup k lokálnemu manažmentu krajiny, za zapojenie verejnosti do riešenia projektu, systematické zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti. Tiež za príkladné zabezpečenie udržateľnosti projektu Realizácia ekologickej siete a integrovaný manažment využitia prírodných zdrojov a projektu Učíme sa navzájom.

SR udeľuje cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku a následnej nominácie víťazného projektu na udelenie spomínaného medzinárodného ocenenia. Oprávnenými kandidátmi na udelenie ceny sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv, cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie. V roku 2010 boli na cenu nominované tri organizácie so svojimi projektmi.