Aktuality 63 / Výzvy PPA

16.07.2009 10:01

PPA všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 15.7.2009 uverejnila výzvy na predkladanie žiadostí pre opatrenia

1.1 Modernizácia fariem,
1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
3.3 Vzdelávanie a informovanie.
 
Následne bola uverejnená Príručka pre žiadateľa - verzia 2.0, formuláre žiadostí o NFP a tabuľková časť vo formáte Excel.
 
Výzvy aj spríslušnými prílohami sú kompletované na našej web stránke časti Program rozvoja vidieka :
 
 
Prípadne si môžete vyhľadať materiály na  https://www.apa.sk/index.php?start