Aktuality 32 / Pro Region

02.04.2009 06:49

V dňoch 21. - 24.4.2009 sa v Banskej Bystrici uskutoční veľtrh regiónov Pro Region 2009. 

Predbežný program sprievodných konferencií v prílohe. Program a ďalšie podrobnosti o veľtrhu sú uverejnené aj na www.bbexpo.sk.