Aktuality 30 / Nové sumy stravného

30.03.2009 11:45

 

Dňa 25. 3. 2009 bolo v Zbierke zákonov, v čiastke 41, uverejnené opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 110/2009 Z.z.  o sumách stravného. Opatrenie je účinné od 25. 3. 2009.

Výška stravného, ktoré je primárne určené pre pracovné cesty, ovplyvňuje aj výšku stravovacej poukážky (tzv. gastrolístok), ktorú zamestnávateľ poskytuje zamestnancom v prípade, ak im nezabezpečuje stravovanie iným spôsobom.

Nové výšky stravného platia od 25. 3. 2009 a ich aktuálnu výšku nájdete na https://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208897&FileName=zz2009-00110-0208897&Rocnik=2009

Podrobné informácie nájdete tu.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je od tohto dňa 2,70 €.