Aktuality 102 / Výzva PRV

21.10.2009 12:00

 

Opatrenie 1.1. Modernizácia fariem - priamy predaj

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - priamy predaj č. 2009/PRV/14.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)