Aktuality 100 / Školenie OS1 PRV

13.10.2009 12:02

 

Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra

    

Príprava projektov pre Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

Termín 3. – 6.11.2009

Miesto Agroinštitút Nitra

 

Pozvánka a prihláška