Aktuality 057

06.04.2011 16:18

 

Oznámenie PPA zo dňa 5.4.2011 LEADER – Dodatok č. 8 k Usmerneniu

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR zverejnila "Dodatok č. 8 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader (k verzii 1.7)", spolu s príslušnými prílohami (č. 10, 11) a s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader,  verzia 1.8 (aj so sledovaním zmien) v časti "PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/USMERNENIE" a žiadosti o NFP  (vydané v rámci nového Usmernenia pre administráciu Osi 4 Leader, verzia č. 1.8) v časti "PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/VÝZVY".