GRANTOVÉ  VÝZVY  2014

Aktuálne grantové výzvy

11.4.2014 INTENDA – Podporujeme súčasné umenie

Hlavným zámerom programu Podporujeme súčasné umenie je prispieť k rozvoju kultúry...

11.4.2014 MV SR- Európsky fond pre návrat

Dňa 17. marca 2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán...

13.4.2014 Roma gradue preparation program

9 mesačný (September-Jún) akademický prípravný program, ktorý ma pripraviť rómskym študentom,...

14.4.2014 Výzva č. I ÚSVRK 2014 MV SR

  Výzva č. I ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti...

15.4.2014 Nadácia Pontis – Obce bližšie k vám

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie...

15.4.2014 EEA GRANTS CLT01

  Úrad vlády SR – EEA GRANTS CLT01   Vyhlásenie výzvy CLT01 pre program SK05 Zachovanie a...

15.4.2014 EEA GRANTS CLT02

  Úrad vlády SR – EEA GRANTS  CLT02   Vyhlásenie výzvy CLT02 pre program SK05...

15.4.2014 Nadácia TB – Študenti idú do sveta (vysokoškoláci)

  Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na...

16.4.2014 Nadácia Pontis – Naše mesto

Prihláste sa so svojimi projektmi do Nášho Mesta a my vám zoženieme dobrovoľníkov. Neziskové...

22.4.2014 Orange – Grantový program pre optimistov

Grantový program pre optimistov je určený pre všetkých, ktorí majú dobré nápady, ako zlepšiť...

28.4.2014 Nadácia TB – Business idea

Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov...

28.4.2014 Nadácia SPP – Zlepšime spoločne Slovensko

SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už tretí ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je...

5.5.2014 SOCIA – Lienka pomoci

Fond LIENKA POMOCI je súčasťou kampane a verejnej zbierky LIENKA POMOCI. Zámerom fondu je...

5.5.2014 Orange – Zelená pre seniorov

Na Slovensku sa každoročne zvyšuje počet obyvateľov starších ako 60 rokov a v súčasnosti...

5.5.2014 Nadácia TB - Dobré srdce

  Nadácia TB – Dobré srdce – zamestnanecký program   Program Dobré...

5.5.2014 OSF – Fond pre MVO

OSF vyhlasuje II. kolo Výzvy na podávanie žiadostí o grant z Fondu pre MVO „Demokracia a...

7.5.2014 Orange – Zamestnanecký program

Orange –  Zamestnanecký grantový program a Grantový program pre...

15.5.2014 Nadácia TB – Viac dizajnu

Grantový program Viac dizajnu pre mladých dizajnérov je zameraný na oblasť umeleckého dizajnu....

1.6.2014 Vyšegrádsky fond – Malé granty

Malé granty 1.    kultúrnej spolupráce (napr. festivaly,...

30.11.2014 INTENDA – Podporujeme talenty

  Nová, individuálna schéma s názvom Podporujeme talenty je určená pre úspešnú prezentáciu na...

31.12.2014 Umelci vykročte do sveta

Step Beyond je grantová schéma určená mladým umelcom a kultúrnym pracovníkom, prioritne do 35...
Záznamy: 1 - 22 zo 22