GRANTOVÉ  VÝZVY  2015

Aktuálne grantové výzvy

28.9.2015 Nadačný fond Slovanet – IT Talent

  Podpora IT talentovaných detí a mladých ľudí na základných školách zo sociálne...

30.9.2015 Nadácia VÚB – Komunitné granty

  Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie...

30.9.2015 Nadácia Tatra banky - Viac umenia

  Podporujeme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov...

30.9.2015 MH SR – Modernizácia osvetlenia miest a obcí

MH SR – Modernizácia osvetlenia miest a obcí   Otvorená priebežná výzva na modernizáciu...

30.9.2015 Nadácia J&T – Grant na podporu zvieracích útulkov

  Podpora konkrétnych útulkov pre zvieratá, financie je možné použiť na kúpa krmiva, kastrácia...

30.9.2015 Nadácia Volkswagen Slovakia - Projekty zamestnancov Partner

  Od tohto roku sa myšlienka podpory dobrovoľníckej činnosti a...

1.10.2015 Iuventa/Erasmus+ - Kľúčová akcia 1

Iuventa -  Erasmus+ 2015 Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov Pre Slovensko je na rok 2015...

1.10.2015 Iuventa/Erasmus+ - Kľúčová akcia 2

Iuventa -  Erasmus+ 2015 Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených...

1.10.2015 Iuventa/Erasmus+ - Kľúčová akcia 3

Iuventa -  Erasmus+ 2015 Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za...

1.10.2015 Nadácia Orange – e-Školy pre budúcnosť

  Podpora  inovatívnych učiteľov a ich snahu prinášať do vyučovacieho procesu nové témy,...

5.10.2015 Nadácia Volkswagen - Zelené vzdelávanie

  Grantový program „Zelené vzdelávanie” je jeden z nových grantových programov Nadácie...

7.10.2015 Kreatívna Európa - Kultúra: Projekty európskej spolupráce

  Priority programu − podporovať medzinárodné kultúrne aktivity, ako sú napríklad výstavy,...

9.10.2015 Envirofond - L2 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

  Cieľom uvedenej činnosti je, podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a...

10.10.2015 Nadácia Volkswagen - Vianočný projekt 2015: Prírodné auto

  Každoročne dizajnéri určujú nové trendy, ktoré sa výrobcovia snažia zapracovať do svojich...

15.10.2015 Akcie Rakúsko - Slovensko

  Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na pomoc...

20.10.2015 Nadácia Tatra banky - Kvalita vzdelávania

  Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku...

23.10.2015 Nadácia Volkswagen - Stredné školy a technika

  Témou pre tento rok je Yrobot – open hardwer platforma, vďaka ktorej si žiaci môžu osvojiť...

30.10.2015 Environmentálny fond

  Environmentálny fond – podpora formou dotácie na rok 2016.   Environmentálny fond...

30.10.2015 POD

  Cieľom Programu obnovy dediny (POD) je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné...

30.10.2015 Envirofond 2016 - L2 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Cieľom uvedenej činnosti je, podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a...

31.10.2015 Nadácia Poštovej banky – Zamestnanecký program Maják

    Prostredníctvom tohto programu môžu zamestnanci Poštovej banky získať finančnú...

1.12.2015 Vyšegrádsky fond – Malé granty

  Malé granty 1.    kultúrnej spolupráce (napr. festivaly,...

30.11.2016 Úrad Vlády SR – Granty EHP a Nórska opatrenie B

  Hlavným cieľom opatrenia B je podpora sieťovania, zdieľania znalostí / vedomostí,...
Záznamy: 1 - 24 zo 24