GRANTOVÉ  VÝZVY  2014

Aktuálne grantové výzvy

25.6.2014 Nadácia TB – Vedieť viac

  Nadácia Tatra banky v rámci programu Vedieť viac podporí aktivity, projekty alebo programy...

30.6.2014 Provida - Potrebujete krídla?

  Štipendijný program Ladislava Kossára pre študentov stredných a vysokých škôl alebo...

30.6.2014 MŠ SR - Program pre mládež 2014-2020

  MŠ SR / IUVENTA – Program pre mládež 2014-2020   Program D1/2014 PRIORITY mládežníckej...

30.6.2014 MK SR – Obnovme si svoj dom

  Podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok Cieľom podprogramu 1.1 je podpora projektov...

7.7.2014 Nadačný fond SE - Ukážte sa v dobrom svetle - 2. kolo

  Druhé kolo: Grantová výzva Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť...

7.7.2014 Baumit - Tu sa nám páči, tu chceme žiť

  BAUMIT a CpF – Tu sa nám páči, tu chceme žiť Základnou misiou programu, je podporovať...

7.7.2014 Nadácia VÚB - Pre Nádej

  Nadácia VÚB – Pre Nádej Otvorená grantová schéma V rámci otvorenej grantovej schémy pre...

17.7-2014 Granvia - Tretia grantová výzva

  Cieľom Nadácie GRANVIA je podporiť projekty sociálnej inklúzie a projekty, ktoré prispievajú...

31.7.2014 Environmentálny fond - Činnosť L1

  Cieľom výzvy je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a...

1.9.2014 Rada EÚ - Európa pre občanov

  Opatrenie 2.3. Projekty občianskej spoločnosti Cieľom akcie 2  je motivovať občanov...

1.9.2014 Vyšegrádsky fond – Malé granty

Malé granty 1.    kultúrnej spolupráce (napr. festivaly,...

30.9.2014 Nadácia TB – Viac umenia

  Grantový program Viac umenia je prvý grantový program na podporu umeleckej tvorby v...

1.10.2014 Kreatívna Európa - projekty európskej spolupráce

  Hlavnými cieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je podporovať schopnosť...

17.10.2014 AXA fond – Chceš rozvíjať svoj talent?

  Máte doma výnimočne nadaného syna, dcéru, vnuka alebo vnučku? Ste študent, máte talent a...

15.11.2014 Lennovo – Viem ti povedať

  Nadačný fond Lennovo / Nadácia Pontis – Viem ti povedať   Program pomáha deťom a...

30.11.2014 INTENDA – Podporujeme talenty

  Nová, individuálna schéma s názvom Podporujeme talenty je určená pre úspešnú prezentáciu na...

31.12.2014 Umelci vykročte do sveta

Step Beyond je grantová schéma určená mladým umelcom a kultúrnym pracovníkom, prioritne do 35...
Záznamy: 1 - 18 zo 18