GRANTOVÉ  VÝZVY  2015

Aktuálne grantové výzvy

10.7.2015 CPF a Baumit - Tu sa nám páči, tu chceme žiť

    Grantový program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných,...

13.7.2015 Nadácia SPP - Zlepšime spoločne Slovensko

  1. kategória: SPPoločne pre ľudí Oblasť – kultúra: podporíme kultúrno-spoločenské,...

27.7.2015 NOS - Fond pre MVO

III. Výzva Fondu pre MVO   Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje...

1.9.2015 Vyšegrádsky fond – Malé granty

  Malé granty 1.    kultúrnej spolupráce (napr. festivaly,...

1.9.2015 Rada EÚ - Európa pre občanov Opatrenie 2.1 a 2.2

Rada EÚ - Európa pre občanov Opatrenie 2.1. Družobné mestá   Cieľom akcie 2  je motivovať...

15.9.2015 Vyšegrádsky fond – Štandartné granty

  Štandartné granty                    ...

30.9.2015 Nadácia Tatra banky - Viac umenia

  Podporujeme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov...

30.9.2015 MH SR – Modernizácia osvetlenia miest a obcí

MH SR – Modernizácia osvetlenia miest a obcí   Otvorená priebežná výzva na modernizáciu...

30.9.2015 Nadácia Volkswagen Slovakia - Projekty zamestnancov Partner

  Od tohto roku sa myšlienka podpory dobrovoľníckej činnosti a...

1.10.2015 Iuventa/Erasmus+ - Kľúčová akcia 1

Iuventa -  Erasmus+ 2015 Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov Pre Slovensko je na rok 2015...

1.10.2015 Iuventa/Erasmus+ - Kľúčová akcia 2

Iuventa -  Erasmus+ 2015 Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených...

1.10.2015 Iuventa/Erasmus+ - Kľúčová akcia 3

Iuventa -  Erasmus+ 2015 Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za...

15.10.2015 Akcie Rakúsko - Slovensko

  Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na pomoc...

30.10.2015 Environmentálny fond

  Environmentálny fond – podpora formou dotácie na rok 2016.   Environmentálny fond...
Záznamy: 1 - 14 zo 14