GRANTOVÉ  VÝZVY  2015

Aktuálne grantové výzvy

31.3.2015 MF SR - Výnos MFSR o poskytovaní dotácií § 2

    Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich...

31.3.2015 The Tiet Foundation - Pre ľudské práva

  Súkromná americká nadácia The Tiet Foundation prostredníctvom svojho grantového programu...

31.3.2015 MF SR - Výnos MFSR o poskytovaní dotácií § 1

  Dotáciu z príjmov z odvodu podľa § 1 výnosu možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania...

31.3.2015 NSS - Grant pre zdravotne postihnutých športovcov

  Cieľom programu je podpora športových aktivít mimovládnych organizácií združujúcich...

31.3.2015 Nadácia VÚB – Pre Nádej

  Nadácia VÚB – Pre Nádej Otvorená grantová schéma V rámci otvorenej grantovej schémy pre...

31.3.2015 Accenture a Nadácia Pontis - IT zručnosti

  Nezamestnaní absolventi vysokých škôl môžu opäť nadobudnúť cenné počítačové zručnosti...

8.4.2015 Nadácia pre deti Slovenska - Dôvera

    Individuálni žiadatelia ·         podpora...

13.4.2015 Nadácia SPP - Program Opora

  Podpora projektom, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí so znevýhodnením. Podporujeme...

15.4.2015 Nadácia Tatra banky - Študenti do sveta

    Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov,...

15.4.2015 NSS - Obce bližšie k vám

  Grantová výzva na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s...

15.4.2015 Nadácia pre deti Slovenska - Hodina deťom

    Grantový program určený na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a...

23.4.2015 Nadácia Orange - Grantový program pre optimistov

  Grantový program  podporí dobré nápady, ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme...

25.4.2015 Nadácia Tatra banky - Business Idea

  Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány...

27.4.2015 Nadácia SPP - Štipendijný program Hlavička

  Program Hlavička poskytuje štipendiá na zahraničné študijné pobyty, výskumné...

30.4.2015 DEDINA ROKA 2015 - Súťaž

Súťaže Dedina roka sa môže zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá...

30.4.2015 Iuventa - Erasmus+ akcia 2

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov Pre Slovensko je na...

30.4.2015 Iuventa - Erasmus+ Kľúčová akcia 3

Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže Pre...

30.4.2015 Iuventa - Erasmus+ Kľúčová akcia 1

Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre...

5.5.2015 Nadácia Tatra banky - Dobré srdce

  Poslaním programu Dobré srdceTB Nadácie Tatra banky je podporiť projekty...

7.5.2015 Nadačný fond Slovenských elektrární - Špeciálny zamestnanecký grantový program 2015

    Vzdelávanie detí z rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Podporu je...

12.5.2015 MVSR Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity.

Ministerstvo vnútra SR - Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne...

14.5.2015 Iuventa - Erasmus+ Športové akcie

Iuventa -  Erasmus+ 2015 Športové akcie Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre...

15.5.2015 Akcie Rakúsko - Slovensko

  Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na pomoc...

20.5.2015 ÚV SR - Podpora rozvoja športu

  Podpora projektov zameraných na výstavbu multifunkčných ihrísk, s umelým povrchom a...

1.6.2015 Vyšegrádsky fond – Malé granty

  Malé granty 1.    kultúrnej spolupráce (napr. festivaly,...

1.9.2015 Rada EÚ - Európa pre občanov Opatrenie 2.1 a 2.2

Rada EÚ - Európa pre občanov Opatrenie 2.1. Družobné mestá   Cieľom akcie 2  je motivovať...

15.9.2015 Vyšegrádsky fond – Štandartné granty

  Štandartné granty                    ...
Záznamy: 1 - 27 zo 27