GRANTOVÉ  VÝZVY  2014

Aktuálne grantové výzvy

1.9.2014 Rada EÚ - Európa pre občanov

  Opatrenie 2.3. Projekty občianskej spoločnosti Cieľom akcie 2  je motivovať občanov...

1.9.2014 Vyšegrádsky fond – Malé granty

Malé granty 1.    kultúrnej spolupráce (napr. festivaly,...

8.9.2014 Programy pre mládež – Priority/D/2/2014

  Podpora aktivít zameraných na zvyšovanie kvality práce s mládežou s prihliadnutím na ciele a...

15.9.2014 Tesco - Grant pre farmárov

Nadácia Tesco pre slovenských farmárov.   Nadácia plánuje medzi slovenských poľnohospodárov...

17.9.2014 EUSDR – START

  START – je projektový fond pre dunajský región  - je to nová pilotná iniciatíva EUSDR a...

30.9.2014 Grant pre mierové projekty

  Mimovládna organizácia The Journalists and Writers Foundation propaguje mierové...

30.9.2014 Nadácia TB – Viac umenia

  Grantový program Viac umenia je prvý grantový program na podporu umeleckej tvorby v...

1.10.2014 Kreatívna Európa - projekty európskej spolupráce

  Hlavnými cieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je podporovať schopnosť...

17.10.2014 AXA fond – Chceš rozvíjať svoj talent?

  Máte doma výnimočne nadaného syna, dcéru, vnuka alebo vnučku? Ste študent, máte talent a...

15.11.2014 Lennovo – Viem ti povedať

  Nadačný fond Lennovo / Nadácia Pontis – Viem ti povedať   Program pomáha deťom a...

30.11.2014 INTENDA – Podporujeme talenty

  Nová, individuálna schéma s názvom Podporujeme talenty je určená pre úspešnú prezentáciu na...

31.12.2014 Umelci vykročte do sveta

Step Beyond je grantová schéma určená mladým umelcom a kultúrnym pracovníkom, prioritne do 35...
Záznamy: 1 - 13 zo 13