GRANTOVÉ  VÝZVY  2015

Aktuálny prehľad grantových výziev mimo štrukturálnych fondov k 

10. februáru 2015

 

Na stiahnutie:

 

Grantové výzvy 2015 01.pdf (619 983 kB)

 

Link:

Aktuálny prehľad výziev na KRA BB

 

Staršie prehľady:

 

 

Aktuálne grantové výzvy

13.2.2014 Nadácia Volkswagen Slovakia - Projekty zamestnancov

  Zamestnanci Volkswagenu, ktorí sa angažujú na nejakom projekte, majú...

15.2.2015 United World Colleges (UWC) - Dvojročné štipendium

  Medzinárodná sieť stredných škôl United World Colleges (UWC) opätovne ponúka slovenským...

15.2.2015 Nadácia J&T - Grant na kúpu motorových vozidiel

  Grant na kúpu osobného motorového vozidlá pre ľudí chorých a s handicapom. Prispievame na...

20.2.2015 OSF - ReŠtart Slovensko

  Zapojiť sa môžu aktívni občania, študenti, mimovládne organizácie, neformálne skupiny, či...

20.2.2015 MZV SR - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

    Predkladanie žiadostí o dotácie v pôsobnosti ministerstva v oblasti podpory a ochrany...

25.2.2015 MŠVVŠ SR - Výzva na rozšírenie kapacít materských škôl

  Dotácie sú určené na: a.)   prístavba materských škôl formou...

25.2.2015 Nadácia Ekopolis - Pohoda za mestom

  Cieľom programu je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených...

26.2.2015 Iuventa - Erasmus+ akcia 2

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov Pre Slovensko je na...

27.2.2015 MZV SR - Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

  Poskytnutie dotácie na rok 2015 pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 3 zákona na...

28.2.2015 Nadácia J&T - Grant pre právnické osoby (ľudia chorí a s handicapom)

  Nadácia J&T pomáha ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života....

28.2.2015 MDVRR SR - Dotácie na spracovanie ÚPD obcí

  Podľa  zákona  č.  226/2011  Z.  z.  o  poskytovaní ...

28.2.2015 Nadácia COOP jednota - Nech sa nám netúlajú

  Projekty  musia byť zamerané na zmysluplné trávenie voľného času školopovinných detí,...

1.3.2015 Rada EÚ - Európa pre občanov Opatrenie 2.3

Opatrenie 2.3. Projekty občianskej spoločnosti   Cieľom akcie 2  je motivovať občanov...

1.3.2015 Vyšegrádsky fond – Malé granty

  Malé granty 1.    kultúrnej spolupráce (napr. festivaly,...

2.3.2015 Rada EÚ - Európa pre občanov Opatrenie 1.1

Opatrenie 1.1. Európska pamiatka   Podpora organizácií, ktoré sa zaoberajú príčinami...

2.3.2015 Stredoeurópska nadácia a Slovnaft - Pro Libris

  Grantový program je určený na vydanie: a.)   pôvodného prozaického alebo...

2.3.2015 Rada EÚ - Európa pre občanov Opatrenie 2.1 a 2.2

Rada EÚ - Európa pre občanov Opatrenie 2.1. Družobné mestá   Cieľom akcie 2  je motivovať...

10.3.2015 Nadácia Tatra banky - Stredoškoláci do sveta

  Grantový program pre: -       slovenských študentov...

15.3.2015 Akcie Rakúsko - Slovensko

  Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na pomoc...

15.3.2015 Vyšegrádsky fond – Štandartné granty

  Štandartné granty                    ...

20.3.2015 Nadácia Volkswagen Slovakia - Bezpečne na cestách

  Materské školy na celom Slovensku môžu požiadať o grant „Bezpečnena cestách“ s maximálnou...

26.3.2015 Kreatívna Európa - Podpora vývoja európskych videohier

  Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou bez ohľadu na platformu...

31.3.2015 MF SR - Výnos MFSR o poskytovaní dotácií § 2

    Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich...

31.3.2015 The Tiet Foundation - Pre ľudské práva

  Súkromná americká nadácia The Tiet Foundation prostredníctvom svojho grantového programu...

31.3.2015 MF SR - Výnos MFSR o poskytovaní dotácií § 1

  Dotáciu z príjmov z odvodu podľa § 1 výnosu možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania...

30.4.2015 Iuventa - Erasmus+ Kľúčová akcia 3

Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže Pre...

30.4.2015 Iuventa - Erasmus+ Kľúčová akcia 1

Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre...

14.5.2015 Iuventa - Erasmus+ Športové akcie

Iuventa -  Erasmus+ 2015 Športové akcie Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre...
Záznamy: 1 - 28 zo 28