GRANTOVÉ  VÝZVY  2014

Aktuálne grantové výzvy

17.10.2014 AXA fond – Chceš rozvíjať svoj talent?

  Máte doma výnimočne nadaného syna, dcéru, vnuka alebo vnučku? Ste študent, máte talent a...

20.10.2014 Nadácia Volkswagen - Vianočný projekt 2014: Tvárne auto

  Nadácia Volkswagen Slovakia rozhodla pre všetky detské domovy na Slovensku pripraviť...

20.10.2014 Nadácia TB – Kvalita vzdelávania

  Grantový program Kvalita vzdelania patrí naopak k najstarším. Existuje od roku 2006 a jeho...

22.10.2014 Nadácia VÚB – Škola nás baví

  Zamestnanecká grantová schéma Cez zamestnanecké granty Nadácia VÚB pomáha podporiť nápady a...

22.10.2014 Slovnaft a CEF – Talenty novej Európy

  Program je určený žiakom a žiačkam ZŠ a študentom a študentkám SŠ a VŠ...

26.10.2014 NDS – Dôvera

  Prostredníctvom grantového programu chce  Zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k...

31.10.2014 Program obnovy dediny 2015

  Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom...

31.10.2014 Nadácia Volkswagen - Stredné školy 2014

  Cieľom je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných...

31.10.2014 Dotácie Environmentálneho fondu na rok 2015

Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikácia...

31.10.2014 Dobrá krajina

  Chcete získavať viac peňazí od darcov? Ste neziskovka alebo občianske...

5.11.2014 Nadácia TB – E-Talent

    V grantovom programe E-Talent sa o grant môžu uchádzať aktívne skupiny zložené zo...

10.11.2014 Nórske granty - Domáce a rodovo podmienené násilie

  Program je zameraný na zvýšenie regionálnej dostupnosti inštitucionálnej podpory ženám...

14.11.2014 IUVENTA - Program PODPORA/R/2015

  Výzva je zameraná na podporu mládežníckych organizácií, ktoré zabezpečujú aktivity,...

15.11.2014 Nadácia TB – Viac dizajnu 2. kolo

  Grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v...

15.11.2014 NDS – Škola rodinných financií

  Cieľom grantového programu je rozvíjať finančnú gramotnosť občanov a tým pomôcť zlepšiť...

30.11.2014 INTENDA – Podporujeme talenty

  Nová, individuálna schéma s názvom Podporujeme talenty je určená pre úspešnú prezentáciu na...

1.12.2014 Vyšegrádsky fond – Malé granty

Malé granty 1.    kultúrnej spolupráce (napr. festivaly,...

1.12.2014 MK SR - 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

  Podpora projektov zameraných na vybrané aktivity v knižničnej, múzejnej a galerijnej...

2.12.2014 MK SR - 4. Umenie

  Podpora projektov zameraných na verejnú prezentáciu alebo publikovanie umeleckých reflexií,...

5.12.2014 MK SR - 7. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

  Podpora projektov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry zameraných na medzinárodné,...

5.12.2014 MK SR - 6. Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

  Podpora  kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených...

15.12.2014 MK SR - 5. Pro Slovakia

  Podpora projektov prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí, mobility umelcov a...

31.12.2014 Umelci vykročte do sveta

Step Beyond je grantová schéma určená mladým umelcom a kultúrnym pracovníkom, prioritne do 35...

16.1.2015 MK SR - 1. Obnovme si svoj dom

  Podpora projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov...

22.1.2015 Iuventa - Erasmus+ 2014 Športové akcie

  Športové akcie Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory...

31.1.2015 Bilaterálny fond

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2014 otvorený   Úrad vlády SR - Národný...

4.2.2015 Iuventa - Erasmus+ 2014

Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre...

30.6.2015 MK SR - Kultúrne poukazy

  Informácie budú zverejnené na www.kulturnepoukazy.sk   Uzávierka prijímania žiadostí:...
Záznamy: 1 - 28 zo 28