Vypracovanie PHSR pre obce, mestá a mikroregióny !!

 

Združenie pre rozvoj vidieka ponúka mestám, obciam a mikroregiónom spracovanie, prípadne aktualizáciu Programov hospodárskeho rozvoja v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a jeho novelizácie 309/2014 platnej od 1.1.2015. 

Pri spracovaní a aktualizácii PHSR využívame namodernejšiu metodiku pre tvorbu stratégií a programov rozvoja a postujeme v súlade s metodikou MVDa RR SR. 

 

Ponuka pre vypracovanie PHSR

Vypracovanie PHSR.pdf

 

Orientačná cenová kalkulácia pre vypracovanie PHSR v súlade s novou metodikou

Cennik PHSR.pdf
 

Metodika

Metodika MDVaRR SR Verzia 2.0 / február 2015

 

 

Prípručka pre tvorbu PHSR podľa metodiky platnej do roku 2014

 Príručka pre miestne samosprávy - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja   

 

Príklady PHSR vypracované podľa metodiky platnej do roku 2014

Malá obec (Obec Zádor)

Mikroregión (MR pri Slanej)