Ozveny Hrachovo

Ozveny Hrachovo

V obci Hrachovo už od roku 2000 pôsobí občianske združenie OZVENY. Činnosť tohto občianskeho združenia je jedným z príkladov toho, ako neziskový sektor a jeho osobnosti sa môžu stať leadrom rozvoja širokého okolia.; ako neziskové aktivity naštartujú miestne samosprávy a ďalších partnerov k spoločnej spolupráci na vidieku.

Jedným z prvých úspechov bolo vybudovanie centra pre poskytovanie sociálnych služieb, vzdelávacieho a informačného centra a zázemia pre činnosť organizácie.

Ich ďalšie aktivity boli nasmerované najmä k rozhýbaniu mikroregiónu Rimava – Rimavica a postupne sa stávajú manažérskym centrom mikroregiónu, kde sa pripravujú projekty, rozvojové stratégie, zabezpečuje sa propagácia a informovanosť územia mikroregiónu.

Ozveny sú jedným z prvých iniciátorov rozvoja územia prístupom LEADER a vďaka ich iniciatíve sa postupne vybuduje verejno-súkromné partnerstvo na území Malohontu spájajúce tri mikroregióny: Rimava-Rimavica, Sinec-Kokavsko a Teplý vrch. Prvá etapa ich snaženia bola úspešne zavŕšená získaním podpory z Osi 4 LEADER na roky 2007-2013.

Okrem týchto aktivít v súčasnosti realizujú aj ambiciózny projekt obnovy mlyna vo Veľkých Teriakovciach, ale zároveň zabezpečujú mnohé ďalšie aktivity v území  z ktorých spomenieme aspoň Grantový program „Prebúdzanie Malohontu“

Ak sme v predchádzajúcich prezentáciách Zaujímavostí BB vidieka uvádzali, že za každým takýmto úspechom stoja konkrétni ľudia, tak v tomto prípade to platí dvoj a viac násobne.

Elenka a Mirka Kubaliakové sú skutočnými leaderkami nielen občianskeho združenia Ozveny, ale celého územia Malohontu a ich práca si zaslúži vyslovenie úprimného uznania.

Viac informácií nájdete na:

OZ Ozveny - mlyn

MR Rimava Rimavica

MAS Malohont

 

Pozrite  Fotogaléria