ORANGE: Špeciálne príležitosti

 

 

 

Špeciálne príležitosti

Inšpiratívne, prospešné projekty a iniciatívy mimovládnych organizácií podporujeme okrem tradičných grantových programov aj v samostatnom programe Špeciálne príležitosti. V rámci neho posudzujeme projekty, ktoré obsahovo spadajú do jednej z našich programových priorít, ale časovo či svojou finančnou náročnosťou nezapadajú do niektorého z našich grantových programov.

Zároveň v tomto programe podporujeme aktivity, ktoré považujeme za výnimočnú príležitosť nielen pre nás, ale najmä pre potreby cieľovej skupiny, pre ktorú sú určené. Chceme na ne reagovať 
a prispieť k ich realizácii.

Ak takýto nápad máte, môžete nám ho preložiť, je však nevyhnutné, aby ste nás najskôr kontaktovali a svoj zámer s nami skonzultovali. Následne vám poskytneme informácie, ako ďalej postupovať, aby bol váš projekt zaradený do hodnotiaceho procesu.

 

Zdroj: https://www.nadaciaorange.sk/sk/specialne-prilezitosti