Grantový program podpory dlhodobej sanácie rodín v kríze

 

Grantový program podpory dlhodobej sanácie rodín v kríze

 

Ide o cielenú podporu dlhodobej krízovej intervencie (sanácie), ktorú poskytujú rodinám v kríze akreditované subjekty. Finančné príspevky organizáciám resp. rodinám sú účelové a majú predísť separácii dieťaťa od rodičov (napr. strata bývania pri nezaplatení nájomného a pod.).

 

Vznik tohto grantového programu inicioval v roku 2010 a odvtedy aj dlhodobo financuje Andrej Jankuliak. V rámci programu prijímame žiadosti organizácii priebežne počas celého roka.

„Veľmi ďakujeme za podporu rodiny, ktorá sa stará o pestúnskeho syna so špeciálnymi potrebami. Finančné prostriedky boli použité na cestovné, rodina navštevuje pravidelne špecialistov v Banskej Bystrici a na nákup pomôcky k písaniu. Starostlivosť o zverené dieťa je náročná – niekedy ťažko zvládnuteľná, nakoľko dochádza často k poškodeniam vecí, ktoré rodine nepatria a treba ich potom nechať opraviť alebo zakúpiť (v poslednej dobe – vysávač alebo prerezané kábliky v požičanom aute…….)…“
sociálna pracovníčka o.z. Návrat

Kontakt:
Vladislav Matej
matej@socia.sk

 

https://www.socia.sk/grantove-programy/beziace/