ENERGIA PRE KRAJINU

 

 
Energia pre krajinu, zastrešuje sponzoringové a darcovské aktivity spoločnosti Slovenské elektrárne, prostredníctvom ktorých podporuje najrôznejšie projekty na národnej aj lokálnej úrovni v piatich základných oblastiach:
 
Energia pre kultúru - rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
Energia pre prírodu - ochrana prírody a životného prostredia azachovanie biodiverzity
Energia pre šport - prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít
Energia pre vzdelanie - podpora a rozvoj vzdelávania
Energia pre život - charitatívne a filantropické aktivity

 

Viac informácií a registrácia do programu: https://energiaprekrajinu.seas.sk