30.9.2016 Nadácia Tatra banky / Viac umenia

 

Nadácia Tatra banky  Viac umenia 

Grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentami spolupracujú na tvorivých projektoch. „To, čím je pre vedca výskum, je pre umelcov tvorba, aktívna práca na autorských úlohách a projektoch. Chceme, aby boli študenti čoraz častejšie súčasťou tvorivých procesov už skúsených umelcov“.
V programe budu podporené:
 * aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov a slobodných umelcov
 * účasť študentov umeleckých smerov na tvorbe renomovaných umelcov
 
Celkový objem podpory: 50 000,00 €
Maximálna výška podpory: 3 000,00 €
Uzávierka prijímania žiadostí 30. september 2016
Ďalšie informácie: https://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/