30.9.2016 Nadácia Poštovej banky / Grantový program pre jednotlivcov

 

Nadácia Poštovej banky  Grantový program pre jednotlivcov

Program je určený pre individuálnych žiadateľov o finančnú pomoc predovšetkým v oblastiach vzdelávanie, šport,  zdravotníctvo a sociálna pomoc.
Celkový objem podpory: nezistené
Maximálna výška podpory: nezistené
Uzávierka prijímania žiadostí 30. september 2016
Ďalšie informácie: https://www.nadaciapabk.sk/ziadosti/