Výzva II jún 2013 

Výzva Vláde SR a Riadiacim orgánom pre prípravu Operačných programov na programové obdobie 2014-2020 v Slovenskej republike

Výzva Vláde SR - Leader 2014-2020.pdf (pdf 355kB)

Ľubo Šesták, Obec Dúbravica,  976 33 Poniky,

e-mail: sestak@dubravica.sk,  0917 877 313

Pokiaľ chcete podporiť túto výzvu pridajte príspevok so svojim menom, prípadne názvom organizácie a obcou (mestom) sídla, bydliska

Výzva jún 2013

Kamenný Mlyn

Dátum: 17.06.2013 | Vložil: Jan Sabolik

Združenie Kamenný Mlyn v Krivanoch podporuje túto výzvu.

Podpora CLLD a ITI

Dátum: 17.06.2013 | Vložil: Ing. Ivan Bzdúšek

Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina podporuje výzvu Vláde SR na implementáciu CLLD a ITI v budúcom programovacom období.

Podpora - Pongrácovce

Dátum: 17.06.2013 | Vložil: Mgr. Mária Matlochová

Obec Pongrácovce sa pripája k výzve

Podporujeme Výzvu vláde SR

Dátum: 17.06.2013 | Vložil: Ing. arch Jozef Bajus

V mene občianskeho združenia MY pod Sninským kameňom vyjadrujeme podporu výzve Vláde SR za zachovanie a podporu jedinečného nástroja rozvoja vidieka - nástroja LEADER!

Podporujeme LEADER!

Dátum: 17.06.2013 | Vložil: Rastislav Zaremba

V mene občianskeho združenia STEP - Spoločenstvo pre oblastný rozvoj, ktoré združuje mladých ľudí zaoberajúcich sa budúcnosťou regiónu Snina a ako členovia MAS Pod Vihrolatom vyjadrujeme podporu nástroju LEADER a predmetnú Výzvu Vláde SR!

Podpora

Dátum: 17.06.2013 | Vložil: E.Jankovičová

V Podpoľaní podporujeme predloženú výzvu.

Leader je tá správna cesta pre rozvoj!

Dátum: 17.06.2013 | Vložil: Katarína Pjatáková

Nenechajme náš vidiek bez integrovaného prístupu a sami v regiónoch zoberme do rúk jeho vývoj....aj budúce generácie to určite ocenia! Plne podporujem túto výzvu.

Podporujeme!!!

Dátum: 17.06.2013 | Vložil: MAS Pod Vihorlatom

Spolu s členmi verejno-súkromného partnerstva MAS Pod Vihorlatom (14 obcí okresov Snina a Humenné) podporujeme túto iniciatívu!

Záznamy: 25 - 32 zo 95
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Pridať nový príspevok