Zvýšenie životného minima a daňového bonusu

08.07.2010 12:04

 

Od 1.júla 2010 sa zvyšujú sumy životného minima o 0,1%. 

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 601/2003 Z. z. sa ustanovujú takto:
a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „185,19 eura“ nahrádza sumou „185,38 eura“,
b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „129,18 eura“ nahrádza sumou „129,31 eura“,
c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „84,52 eura“ nahrádza sumou „84,61 eura“.

Toto zvýšenie má vplyv na výšku daňového bonusu a prídavku na dieťa.

Daňový bonus
sa zvyšuje z terajších 20 EUR na sumu 20,02 EUR.
Prídavok na dieťa
sa zvyšuje z terajších 21,99 EUR na sumu 22,01EUR.