Základy projektového manažmentu - akreditované vzdelávanie

25.10.2016 12:05
 
Pozývame Vás na akreditované vzdelávanie “Základy projektového manažmentu”, ktoré sa uskutoční v dňoch 7.- 8.novembra 2016 v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici.
 
Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite, prosím, najneskôr do 2. novembra 2016 na e-mailovu adresu: opak@sazp.sk

Vzdelávanie je bezplatné !!
 
Odporúčame využiť túto možnosť
 
Vzdelávanie organizuje
SAŽP
SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY A RIADENIA PROJEKTOV
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
 
 
Na stiahnutie: