Výzva: Zlepšime spoločne Slovensko

09.06.2015 11:40

 

Nadácia SPP - Zlepšime spoločne Slovensko

 

1. kategória: SPPoločne pre ľudí

Oblasť – kultúra: podporíme kultúrno-spoločenské, kultúrno-výchovné a verejnoprospešné podujatia určené pre rôzne skupiny obyvateľstva

Oblasť – šport: podporíme športové akcie, projekty z oblasti športu a športovo-pohybové aktivity určené pre rôzne skupiny obyvateľstva

 

2. kategória: SPPoločne pre domovinu

Oblasť – vzdelávanie: podporíme vzdelávacie a rozvojové projekty z oblasti ekológie, ochrany, rozvoja a skvalitnenia životného prostredia v obci, komunite alebo regióne
Oblasť – životné prostredie: podporíme projekty zamerané na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov, športovísk, detských ihrísk a parkov. Cieľom podpory je ochrana prírody, skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia.

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  200 000 EUR

Maximálna výška podpory na jeden projekt:  od 3 000 do 6 000 EUR

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 13. júl 2015

Kompletné informácie nájdete TU