Vízia slovenského vidieka do Ústavy SR?

10.06.2022 18:08

 V kongresovej sále Kúrie na Táľoch v Nízkych Tatrách sa 8.júna 2022 uskutočnila záverečná konferencia proejktu "PoliRural H2020" pod gesciou Vidieckeho parlamentu na Slovensku.

Kľúčovým výstupom projektu je Vízia pre atraktívnejší vidiek Slovenska.Počas trvania projektu sa postupne kreovala definícia „atraktívnosti vidieka“. V rámci analyticko-prognostickej práce sa projekt zameral na vypracovanie „Vízie“ so zámerom, aby bola zakotvená v ústavnom zákone s cieľom zabezpečiť dlhodobú stabilitu, kontinuitu, jasnosť a jasné strategické smerovanie slovenského vidieka, pôdohospodárstva a vidieckej ekonomiky a pripraviť pôdu pre udržateľnú budúcnosť pre všetkých. 

Po skončení konferencií sa na základe pripomienok spracováva ďalšia verzia dokumentu, ktorú by následne chceli prezentovať v NR SR. Pri realizácii projektu sa partneri a účastníci spolupodieľali aj na príprave Európskej dlhodobej vízie pre vidiek

Viac informácií na stránkach projektu www.atraktivnyvidiek.skwww.polirural.eu

Prezentácie z konferencie

Dátum Názov Veľkosť a typ
14. 06. 2022   Dlhodoba_vizia_Polirural_Korcekova 759 kB [pptx]
14. 06. 2022   Harsova_Konferencia PoliRural Tále 8.6.2022.docx 174 kB [pptx]
14. 06. 2022   HORIZON EUROPA_TATE 2 671 kB [pptx]
14. 06. 2022   LEADER_PoliRural _Bružeňák_Tále 1 389 kB [pptx]
14. 06. 2022   Prezentácia KNV+Desatoro 12 021 kB [pptx]
14. 06. 2022   sociálnepodnikanie_Poliruralčurillová 1 705 kB [pptx]
14. 06. 2022   VÍZIA_ Polirural_Tále 14 552 kB [pptx]