Seminár: Energetická sebestačnosťsamospráv

20.10.2015 09:46

P O Z V Á N K A

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár

 

Energetická sebestačnosť

ako cesta k stabilite samospráv a regiónov:

možnosti rozvoja a podpory

 

Cieľom seminára je otvoriť diskusiu o potrebe rozvoja lokálnej energetiky a pripravovaných

podporných opatreniach pre samosprávy. Je určený najmä zástupcom a pracovníkom obcí,

miest a ich regionálnych združení, zástupcom mikroregiónov, miestnych akčných skupín

a miestnych partnerstiev a predstaviteľom organizácií zaoberajúcich sa rozvojom vidieka.

 

Termín: 26. októbra 2015 (pondelok) od 9:00 hod.

Miesto konania: Mestský úrad v Banskej Bystrici, zasadačka č. 290

Ul. ČSA č. 26, Banská Bystrica

 

Program:

9:00 – 9:15 Registrácia

9:15 - 9:20 Otvorenie Ing. Miroslav Mojžiš, PhD., Priatelia Zeme-CEPA

9:20 – 10:00 Miestny rozvoj v kontexte energetickej krízy Mgr. Alexander Ač, PhD., Centrum výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR

10:00 – 10:40 Sebestačná lokálna energetika – predpoklad rozvoja Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA

10:40 – 11:00 Prestávka

11:00 – 11:40 Aktuálne informácie o pripravovanej finančnej podpore pre rozvoj energetického plánovania, energetických úspor, využívania obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj nízkouhlíkovej ekonomiky regiónov

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11:40 – 13:00 Diskusia a záver

 

Účastníci sa počas podujatia budú môcť oboznámiť s niektorými užitočnými materiálmi,

pripravovanými vzdelávacími aktivitami a podpornými činnosťami zameranými na rozvoj

inteligentnej lokálnej energetiky. Seminár organizuje o.z. Priatelia Zeme-CEPA, odborný partner je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

Účasť na školení je bezplatná!

 

Vzhľadom k obmedzenej kapacite miestnosti odporúčame účasť  potvrdiť e-mailom na

adrese: energia@priateliazeme.sk alebo SMS na čísle 0908 902 257.