Príručka pre žiadateľov PRV 2014-2020

30.04.2015 13:19

30.4.2015

PPA zverejnila dnes na web stránke Príručku pre žiadateľa z Programu rozvoja vidieka  2014 -2020

30-04-2015
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020
 
30-04-2015
Príloha č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020
 
30-04-2015
Príloha č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020
 
30-04-2015
Príloha č. 3 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020
 
30-04-2015
Príloha č. 4 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020
 
30-04-2015
Príloha č. 5 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020