Opatrenie MPSVAR SR o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

21.12.2009 09:49

Dňa 11. 12. 2009 bolo uverejnené v Zbierke zákonov, v čiastke 183, opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  č. 516/2009 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. Toto opatrenie bude účinné od 1. 1. 2010.

Prídavok na dieťa sa týmto opatrením zvyšuje na 21,99 €.

Príplatok k prídavku na dieťa sa zvyšuje na 10,31 €.