Konzultácie Európskej komisie ohľadom rodinného farmárenia / hospodárenia

25.09.2013 11:52

 

 

Európska komisia pozýva ku konzultáciám ohľadom rodinného farmárenia/hospodárenia. Záujemcovia (všetci občania, organizácie a orgány verejnej správy v Európskej únii aj mimo nej, ktorí sa zaujímajú o tému rodinného hospodárenie) sa môžu do 11.10.2013 zapojiť do online dotazníka, prípadne môžu svoj širšie koncipovaný názor zaslať mailom. Podrobnosti nájdete na  web stránke:

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/family-farming/2013_en.htm