Jarný regionálny farmársky trh

02.05.2013 19:06

 

Regionálny farmársky trh

„Otváranie Bánoša“

 

Areál Strednej odbornej škole pod Bánošom v Banskej Bystrici patril v poslednú aprílovú sobotu našim farmárom, remeselníkom a kuchárskym nadšencom. Prvý jarný Regionálny farmársky trh bol zameraný na informovanie a širokej verejnosti o regionálnych producentoch a produktoch a na propagáciu a predaj kvalitných domácich potravín, jedál a produktov ako aj tradičných remesiel. Podujatie sa uskutočnilo v rámci 1.ročníka Otvárania Bánoša – poľnohospodárskej a letnej turistickej sezóny a Osláv jari v banskobystrickom kraji.

Slávnostné otvorenie Bánoša a zároveň aj farmárskeho trhu sa uskutočnilo o 10:00 hodine príhovormi podpredsedu BBSK Ladislava Topoľského, primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu a riaditeľa SOŠ Pavla Fiľu. Bánoš otvoril regionálny koordinátor NSRVa podpredseda Slow Food Banská Bystrica Peter Rusnák za doprovodu plieskania bičom Lukáša Janočku, symbolizujúcim vyháňanie dobytka na pašu a slávnostný akt otvorenia bol ukončený sólom na fujaru.

Trh mal tri samostatné časti - remeselnú, farmársku a gastronomickú. Z remesiel sa prezentovalo napríklad košikárstvo, výroba keramiky, drevorezba, drevené hračky a výroba sviečok. Remeselná časť bola doplnená aj o rôzne atrakcie pre deti, stánky propagujúce aktivity  školy, stánok mesta a BBSK, Malohontu  a Slow Food Banská Bystrica.

Vo farmárskej časti sa prezentovalo celkom 13 miestnych producentov, najmä výrobcov  mliečnych produktov a syrov,  včelári, medovnikár, výrobca oblátok, producent čajov, výrobca domácich lekvárov a SOŠ so svojimi pekárskymi, cukrárenskými a včelárskymi produktmi. Nájsť ste tu mohli aj stánok s predajom farmárskych odevov.

V gastronomickej časti sa prezentovali tradičné jedlá z rôznych regiónov kraja. Celkom mohli návštevníci ochutnať z 18 druhov ponúkaných a prezentovaných jedál a sladkostí z regiónov Horehronia, Gemera, Podpoľania a Hontu – konkrétne z Brusna, Medzibrodu, Lukovíšť, Látok, Litavy, Ladzian a Dobrej Nivy. Boli to víťazi miestnych gastronomických podujatí, ktorí prezentovali také tradičné miestne jedlá ako napríklad čipkarskô z Brusna, haruľa z Medzibrodu, špeciality z diviny z Dobrej Novy, baraní guľáš z Lukovíšť, pečenú a parenú baranina z Litavy, strapkáč z Látok, ale aj sladké jedlá ako halušky jablkami z Ladzian, rôzne štrúdle, pagáče... Tieto tradičné regionálne chuťovky dopĺňali svojimi jedlami miestna SOŠ – pečeným rebierkom a kolenom, domácou tlačenkou a haruľou a hotelová SOŠ zo Zvolena s jablkovými dolkami. Okrem toho bolo ste si mohli pochutnať aj na kvasinkovom nepasterizovanom pive z Dobrej Nivy a kyslej kvasenej kapusta od Beličku zo Sliača či na domácom chlebíku z Látok.

Vybraní prezentujúci gazdovia a kuchári, ktorí  pripravujú a predávajú DOBRÉ, ČISTÉ a FÉROVÉ výrobky boli ocenení zaradením do „Slow Food Zóny“.  Títo producenti a ich výrobky spĺňajú prísne zásady používania DOBRÝCH miestnych, sezónnych surovín, zachovávajú tradičné produkty a postupy a ČISTÉ produkty sú vyrábané  v harmónii s prírodou a našim zdravím. Za takéto produkty a výrobky spotrebiteľ rád zaplatí FÉROVÚ cenu, ktorou podporí našich miestnych gazdov. Počas trhu sa konalo aj stretnutie členov a priaznivcov konvívia Slow Food Banská Bystrica, ktorí diskutovali najmä o spôsoboch ako spájať priamo našich gazdov a malých miestnych producentov tradičných potravín priamo so spotrebiteľom.

Na podujatí bola pokusne použitá aj miestna mena Bánoš, ktorú si  mohli návštevníci trhu zakúpiť pri vstupe do areálu a použiť na nákupy.

Okrem predaja produktov a ukážok remesiel, boli počas podujatia prezentované ukážky štepenia ovocných stromčekov, ukážky včelárstva, škola plieskania bičom, kosenia, kovania kosy, pre deti nácvik dojenia s umelou kravou. Živé zvieratá na jarmoku boli prezentované ovečkami. Počas celého podujatia vyhrávala cigánska  kapela a hra na heligónku a fujaru.

 

Pozrite si Fotogalériu