AKTUALITY: Konferencie, semináre, školenia

06.03.2014 07:17

Aktuálne termíny:

 

 

10.3.2014 Domáce kompostovanie - prednáška


13.3.2014 Rekreácia a turizmus v krajine - seminár


24.-25.3.2014 Partnerstvo samosprávy a mladých ľudí - školenie


27.3.2014 Sebestačnosť a udržateľnosť vidieckych regiónov - konferencia