Aktuality 74 / Pozvánka na seminár

04.08.2009 12:19

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica Vás pozýva na slovensko-český seminár zameraný na problematiku tvorby sídelného prostredia vidieka.

Cieľom stretnutia je prezentovať príklady dobrej praxe z obnovy vidieckeho prostredia, ako aj jeho manažmentu a upozorniť na problémy dostavieb na dedine, úprav verejných priestranstiev vrátane zelene, zachovania krajinného obrazu.

Pozvánka

Návratka