Aktuality 69 / Pokyn RO OP ZaSI

21.07.2009 07:58

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamesnanosť a sociálna inklúzia vydalo pokyn ako postupovať v prípade technických výpadkov, ako napríklad - nefunkčnosť ITMS, výpadok internetu v Datacentre, prípadne ďalšie technické výpadky, ktoré majú vplyv na možnosť podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez verejný portál ITMS.

Pokyn RO OP ZaSI