Aktuality 66 / Kultúra 2007-2013

18.07.2009 07:55

Výzvy programu Kultúra 2007 - 2013

Dňa 3.júla 2009 bola v Úradnom vestníku EÚ zverejnená výzva na predkladanie projektov v rámci programu Kultúra 2007–2013.Výzva je zameraná na podporu kultúrnych projektov a podporu organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry na európskej úrovni.

Oprávnení žiadatelia: verejná alebo súkromná organizácia s právnou subjektivitou, ktorej hlavný predmet činnosti patrí do kultúrnej sféry (kultúrna a tvorivá oblasť); so sídlom v niektorej z oprávnených krajín.

Uzávierky prijímania projektov:

Oblasť 1 - Podpora kultúrnych projektov

Oblasť 1.1. Projekty viacročnej spolupráce

1. október 2009

Oblasť 1.2.1. Projekty spolupráce

1. október 2009

Oblasť 1.2.2. Projekty literárnych prekladov

1. február 2010

Oblasť 1.3. Projekty kultúrnej spolupráce s tretími krajinami

1. máj 2010

Oblasť 2 Podpora organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry na európskej úrovni

1. november 2009

 

Stiahnite si znenie výzvy 

 

Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete tu

Kontaktným bodom pre tento program v SR je Kultúrny kontaktný bod

Divadelný ústav

Jakubovo nám. 12

813 57 Bratislava 1

Tel: +421 2 52632871

Tel: +421 2 20487701

Fax: +421 2 52632871

E-mail: ccp@ccp.sk

 

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 14:00 - 16:00

Streda: 9:00 - 12:00

Štvrtok: 11:00 - 13:00