Aktuality 39 / Program Kultúra - informačné semináre

17.04.2009 03:55

Pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o predložení žiadostí o grant v rámci programu Kultúra alebo majú záujem o informácie o ňom, pripravuje KKB Slovensko sériu informačných seminárov v nasledujúcich slovenských mestách:

16.4.2009 o 10.00 – A4 – nultý priestor, nám. SNP 12 Bratislava
20.5.2009 o 11.00 – Stanica, Závodská cesta 3, Žilina – Záriečie
22.5.2009 o 10.00 – Košice, Historická radnica - tlačová miestnosť, Hlavná 59

Informačné semináre budú venované programu EÚ na podporu kultúry a umenia, jednotlivým oblastiam činnosti programu, podmienkam a kritériám projektov, spôsobu získavania partnerov pre projekty, ďalším zdrojom spolufinancovania projektov.
Bude prezentovaná programová príručka, ktorá bude platiť do roku 2013 a nové spôsoby predkladania projektov.

Program budú prezentovať zástupcovia Kultúrneho kontaktného bodu, ktorý je koordinačným, konzultačným, informačným a dokumentačným centrom pre program Kultúra (2007-2013).

Vašu účasť prosíme potvrdiť na adrese ccp@ccp.sk alebo tel. 02/5263 2871 alebo 02/2048 7701
- pre Bratislavu do 14.4.
- pre Žilinu do 18.5.
- pre Košice do 20.5.

KKB Slovensko
Jakubovo nám.12, Bratislava, tel. 02/5263 2871,  02/2048 7701
ccp@ccp.sk. www.ccp.sk