Aktuality 38 / Mládež v akcii - seminár

17.04.2009 03:50

Národná agentúra programu Mládež v akcii hľadá účastníkov - zástupcov organizácií so skúsenosťami s prácou s mladými Rómami s nedostatkom príležitostí alebo podobnou skupinou mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Zámerom seminára je spoločné stretnutie pracovníkov s mládežou z Programových krajín za účelom vytvorenia partnerstiev a spolupráce. Seminár ponúka možnosť vzájomnej výmeny skúseností a spoločných nápadov na budúcu spoluprácu.

Seminár bude prebiehať na Slovensku v termíne 24. – 28. 6.2009.

Ciele seminára:
-       poskytnutie priestoru na  výmenu skúseností
-       podpora sieťovania organizácií
-       podpora realizácie projektov v rámci Akcie 1.1 a 1.2 a/alebo Akcie 2 programu Mládež v akcii .

Profil účastníka:
Projektový manažér, mládežnícky líder, pracovník s mládežou so skúsenosťami s prácou s rómskou mládežou alebo mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí

Slovenská Národná agentúra programu Mládež v akcii hradí účastníkom náklady spojené s ubytovaním a stravou.  Nevyžaduje sa žiaden účastnícky poplatok.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 22.5.2009 na: zamboj@iuventa.sk

Viac informácií: https://www.mladezvakcii.sk/index.php?www=news_detail&id_news=346