Aktuality 37 / Konferencia BBSK Rozvoj vidieka - LEADER

09.04.2009 04:23

Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Banskobystrického samosprávneho kraja Vás pozýva na návštevu 12.ročníka výstavy stavebníctva v Banskej Bystrici – tento rok pod novým názvom PRO ARCH 2009.

Každoročne súbežne s touto výstavou prebieha aj výstava regionálneho rozvoja pod názvom PRO REGION. Prezentácia BBSK na výstavisku, ako aj tradičná odborná konferencia sú v tomto roku zamerané na rozvoj vidieka v podmienkach nášho regiónu. Konferencia s názvom „Rozvoj regiónu BBSK“, sa uskutoční dňa 23.4.2009 o 9.00 hod v salóne LUX hotela LUX v Banskej Bystrici a okrem problematiky vidieka zmapuje aj oblasti nehnuteľností. V programe konferencie zástupcovia Miestnych akčných skupín z nášho regiónu predstavia postupy prác na budovaní verejno-súkromného partnerstva na základe metód a princípov Leader. Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska na konferencii predstaví momentálnu situáciu na trhu nehnuteľností a cenovú mapu nehnuteľností. Pozvánku i program konferencie si môžete stiahnuť na webovej stránke 
V prípade že sa jej zúčastníte, potvrďte prosím túto skutočnosť emailom na adrese lenka.zimova@vucbb.sk.