Aktuality 27 / Poklady môjho srdca

19.03.2009 08:29

 

Nadácia VÚB otvára grantový program Poklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Ide o zamestnanecký program, to znamená, že projekty sú predkladané v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. Cieľom programu bude finančná podpora menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Pôjde o finančne menej náročné projekty, na realizáciu ktorých bude postačovať finančná čiastka do 6600 eur.

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=56