Aktuality 26 / Informačné semináre Agentúry MŠ pre ŠF

18.03.2009 13:32

 

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhláseným výzvam OPV-2009/3.1/01-SORO Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít a OPV-2009/3.2/01-SORO Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených.

Ďalšie informácie a pozvánky nájdete na: https://asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=106