Aktuality 23 / Rýchla informácia Agentúry SEVER

12.03.2009 05:40

Informácie z Agentúry sever - aktuality NSRR 2007-2013 

  1. Informačné semináre k výzvam OPVaV-2009/2.1/02-SORO
    a OPVaV-2009/4.1/02-SORO.
  2. Nový Manuál logotypu ESF , verzia 2.0 z dieľne RO pre ZaSI.
  3. RO pre OP ZaSI vydal Usmernenie RO č. N1/2009.
  4. Časový harmonogram OP ZaSI na rok 2009, aktualizácia č. 1/2009.
  5. Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásených 27. februára 2009 v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
  6. MŽP SR zverejnilo aktualizovanú verziu Harmonogramu výziev pre rok 2009.
  7. Stiahnite si Programový manuál ROP verzia 1.5 (platná od 9.3.2009).zip (2MB).