Aktuality 20 / Dedina roka 2009

07.03.2009 16:45

 

V poradí už piaty ročník národnej súťaže Dedina roka 2009 vyhlásila 6.marca 2009 Slovenská agentúra životného prostredia SR pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a so Spolkom pre obnovu dediny. Súťaž podporuje Environmentálny fond. Táto nová tradícia dáva obciam možnosť prezentácie svojich úspechov, krás a výnimočnosti. Do súťaže Dedina roka 2009 sa môžu prihlásiť obce samé, alebo impulz na prihlásenie môže dať ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a predpísaného formulára podľa jednotlivých oblastí hodnotenia zo strany obce. Ocenené obce majú nárok na dotáciu v nasledujúcom roku z Programu obnovy dediny a zároveň budú prezentované v rámci projektu Spolku pre obnovu dediny Inšpiračná škola vidieka, a na konferenciách, seminároch a výstavách organizovaných Slovenskou agentúrou životného prostredia v rámci Programu obnovy dediny.

Viac informácií na https://www.enviro.gov.sk:80/servlets/page/868?c_id=5339&o_id=7567