Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014-2020

29.01.2014 08:22
 
Vláda SR na svojom 91. zasadnutí  prerokovala a schválila ako prvý bod programu Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014-2020
 
link: