Náš tím

Pašmík Igor, PhDr

Predseda

Expert pre rozvoj vidieka, LEADER, tvorbu stratégií, programov rozvoja a sociálnu inklúziu

Telefón: 0903 556 326   Email:    zprvbb@gmail.com

okres Brezno; Horehronie

 

Krnáčová Evka, Ing.

Expert pre rozvoj regiónov, rozvoj vidieka a sociálnu inklúziu

Telefón: 0905 541 850 

Email:  evadetva@gmail.com

okres Detva, Podpoľanie

 

Anežka Maková, Mgr.

Expert v oblasti sociálnych služieb, rozvoj komunít, vedenie agendy

Tel.:              Email: anezka.makova@gmail.com

okres Brezno, Horehronie

 

Pelleová Erika

Účtovníctvo, kontrola a zúčtovávanie projektov

Telefón:

Email: epelle@orangemail.sk

okres Rimavská Sobota, Dolný Gemer

 

Kalmár Pavol

Expert pre komunitný rozvoj a sociálnu inklúziu

Telefón:  0902 909 620  Email:  pavol.kalmar@centrum.sk

Okres Poltár a Lučenec; Novohrad

Kučerák Jaroslav, Mgr.

Expert pre europrojekty, komunitný rozvoj, rozvoj vidieka a sociálnu inklúziu

Telefón: 0903 254 312  

Email:    kucerak_europrojekt@mail.t-com.sk

okres Revúca, Stredný Gemer

 

Žilková Miroslava

Expert pre komunitný rozvoj a komunitné aktivity, tvorbu a manažovanie projektov a rozvoj vidieka

Telefón:  0908 944 009 Email:  mirka.zilkova@centrum.sk

okres Lučenec; Novohrad

 

Štofková Janka

Expert pre oblasť ekonomických služieb, účtovníctvo, zúčtovávanie a kontrola projektov, tvorba rozpočtov

Telefón: 0907 485 531 

Email: janka.stofkova@auxus.sk

okres Poltár a Lučenec; Novohrad

 

Beňová Marianka

Zúčtovávanie a kontrola projektov, vedenie agendy

Telefón:             

Email: mariana.benova@gmail.com

okres Banská Štiavnica; Tekov

 

Benková Monika

Podpredsedníčka

Expert pre prístup LEADER, komunitný rozvoj a sociálnu inklúziu

Telefón:  0907 180 306   Email:     monikab@sanynet.sk

okres Brezno, Horehronie

 

Ďurošová Lubka

Revízor ZPRV

Expert pre rozvoj regiónov, komunitný rozvoj a sociálnu inklúziu

Telefón: 0907 827 681  Email: durosova@gmail.com

okres Veľký Krtíš a Krupina; Tekov, Hont

 

Krnáčová Magduška

Účtovníctvo, kontrola a zúčtovávanie projektov, rozvoj služieb cestovného ruchu

Telefón: 0908 289 212

Emailkrnacovam@post.sk

okres Rimavská Sobota, Dolný Gemer

 

Celderová Mirka

Rozvoj komunít a regiónov, riadenie projektov

Telefón: 0903 546 138         

Email:  mrakayova@centrum.sk 

okres Banská Štiavnica; Tekov 

 

Boroš Janko, Ing

Člen Výboru ZPRV

Expert pre regionálny rozvoj, cezhraničnú spoluprácu, komunitný rozvoj a sociálnu inklúziu

Tel.: 0905 314 553     Emailjanboros@azet.sk

okres: Lučenec, Poltár;  Novohrad   

 

Adamcová Helenka, Ing

Ekonómka ZPRV

Ekonomika, účtovníctvo, zúčtovávanie projektov, kontrola vyúčtovaní

Telefón: 0902 890 468               

Email: adamcovah@centrum.sk

okres Brezno, Horehronie

 

Molnár Gabriel, Ing

Člen Výboru ZPRV

Expert pre komunitný rozvoj a internetové služby na vidieku

Telefón: 0907 505 210 

Email:  mgabi@rsnet.sk

okres Rimavská Sobota, Dolný Gemer

 

Giertlová Zuzka

Expert pre rozvoj komunít, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka

Telefón: 0905 213 314                

Email: tik@vydra.sk 

okres Brezno, Horehronie

 

Schvarc Martin

Expert pre rozvoj komunít, vidiecky cestovný ruch, rozvoj vidieka a sociálnu inklúziu

Telefón: 0902 291 191             

Email: martinschvarc2@yahoo.com 

okres: Krupina, Veľký Krtíš; Tekov, Hont