Aktuálne uzávierky grantových výziev

na tejto stránke sa pripravili pre Vás novú službu - prehľad aktuálnych vyhásených grantov podľa termínov uzávierok

 

Aktuálne grantové výzvy

30.9.2016 Nadácia Tatra banky / Viac umenia

  Nadácia Tatra banky  Viac umenia  Grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentami...

30.9.2016 Nadácia Poštovej banky / Grantový program pre jednotlivcov

  Nadácia Poštovej banky  Grantový program pre jednotlivcov Program je určený pre individuálnych žiadateľov o finančnú pomoc predovšetkým v oblastiach...