Archív článkov

Príručka pre žiadateľov PRV 2014-2020

30.04.2015 13:19
30.4.2015 PPA zverejnila dnes na web stránke Príručku pre žiadateľa z Programu rozvoja vidieka  2014 -2020 30-04-2015 Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020       30-04-2015 Príloha č. 1 k...

Vidiecke partnerstvo – nová energia v BB regióne

30.04.2015 07:17
  V utorok 28.4.2015 sa konala v Starom hostinci vo Svätom Antone Členská schôdza Vidieckeho parlamentu banskobystrického kraja. Zúčastnilo sa jej 25 z 37 členov. Rozhodla o zmene stanov a názvu občianskeho združenia na Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja – v skratke ViP BB, schválila...

Aktuálny prehľad grantových výziev

27.03.2015 06:44
Prinášame Vám prvý prehľad grantových výziev pre rok 2015 okrem výziev štrukturálnych fondov   Kompletný prehľad nájdete a môžete stiahnuť na našej web stránke v časti   GRANTOVÉ VÝZVY   Združenie pre rozvoj vidieka  

Súťaž Dedina roka 2015 vyhlásená

27.03.2015 06:17
DEDINA ROKA 2015 - Súťaž   Súťaže Dedina roka sa môže zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle udržateľného rozvoja vidieka. Do...

Grantová výzva – Obce bližšie k vám 2015.

18.03.2015 13:01
  Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných historických a umeleckých pamiatok, alebo na ochranu životného prostredia.    Oblasti podpory: -...

Aktuálny prehľad grantových výziev

09.03.2015 07:07
  Prinášame Vám prvý prehľad grantových výziev pre rok 2015 okrem výziev štrukturálnych fondov   Kompletný prehľad nájdete a môžete stiahnuť na našej web stránke v časti   GRANTOVÉ VÝZVY   Združenie pre rozvoj...

Výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity.

09.03.2015 06:55
Ministerstvo vnútra SR - Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.   Aktivita 1.1: Podpora vzniku nových komunitných centier Podpora vzniku a budovania nových komunitných centier v prostredí marginalizovaných rómskych...

Dotácie MK SR na rok 2015

02.10.2014 10:05
2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií   Podpora projektov zameraných na vybrané aktivity v knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti; zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického...

Program obnovy dediny 2015

19.09.2014 13:32
  Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru...

Dotácie Environmentálneho fondu na rok 2015

19.09.2014 13:30
    Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2015 je možné stiahnuť po kliknutí na tieto linky:  DOTÁCIE 2015 ÚVERY   2015   V tejto súvislosti si...
Záznamy: 41 - 50 zo 631
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>